Obsah této rubriky byl vytvořen podle následujících předpisů:
CO-51-9 "Ženijní vyhodnocovací pravítko"
CO-51-10 "Vyhodnocování situace v prostoru napadení jadernými a neutronovými zbraněmi"
CO-51-13 "Hodnocení zranitelnosti objektů národního hospodářství"

Tlaková vlna

Legenda:
q = ráž, mohutnost jaderného výbuchu; V = vzdušný výbuch; P = pozemní výbuch

Zákon podobnosti
R1= vzdálenost známá
R2= vzdálenost hledaná
q1= ráž známá
q2= zadaná ráž výpočtu
Zákon podobnosti

Parametry jednotlivých zón rozrušení při zadané ráži výbuchu
Parametry jednotlivých zón rozrušení při zadané ráži výbuchu
Ráž výbuchu 10 kt 20 kt 40 kt 50 kt 100 kt 200 kt 300 kt 500 kt 1000 kt 2000 kt
Druh výbuchu V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P
1,0 MPa (1000 kPa) Poloměr v km - 0,21 - 0,27 - 0,34 - 0,36 - 0,46 - 0,58 - 0,67 - 0,8 - 1,0 - 1,3
Plocha v km2 - 0,13 - 0,22 - 0,36 - 0,40 - 0,66 - 1,05 - 1,4 - 2,0 - 3,1 - 5,3
0,5 MPa (500 kPa) Poloměr v km - 0,29 - 0,37 - 0,46 - 0,50 - 0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,1 - 1,4 - 1,7
Plocha v km2 - 0,26 - 0,43 - 0,66 - 0,78 - 1,1 - 2,0 - 2,5 - 3,8 - 6,1 - 9,0
0,2 MPa (200 kPa) Poloměr v km 0,33 0,43 0,4 0,54 0,52 0,68 0,56 0,73 0,7 0,92 0,9 1,2 0,96 1,35 1,1 1,6 1,4 2,0 1,8 2,5
Plocha v km2 0,34 0,58 0,5 0,9 0,84 1,45 0,98 1,67 1,5 2,7 2,5 4,5 2,9 5,7 3,8 8,0 6,1 12,5 10,1 19,6
0,1 MPa (100 kPa) Poloměr v km 0,63 0,60 0,6 0,75 1,01 0,92 1,10 1,0 1,0 1,25 1,3 1,6 1,4 1,9 1,7 2,1 2,2 2,7 2,7 3,4
Plocha v km2 1,24 1,10 1,1 1,7 3,20 2,65 3,97 3,14 3,1 4,9 5,3 8,0 6,1 11,3 9,0 13,8 15,2 22,9 23 36,3
0,08 MPa (80 kPa) Poloměr v km 0,71 0,66 0,7 0,85 1,2 1,04 1,21 1,13 1,2 1,45 1,65 2,0 1,9 2,3 2,0 2,4 2,6 3,1 3,3 3,9
Plocha v km2 1,58 1,33 1,5 2,3 4,52 3,39 4,59 4,0 4,5 6,6 8,5 12,5 11,3 16,6 12,5 18 21,2 30,2 34,2 47,7
0,05 MPa (50 kPa) Poloměr v km 1,04 0,84 0,97 1,1 1,64 1,34 1,76 1,43 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,7 3,0 3,2 3,6 4,0 4,6 5,1
Plocha v km2 3,39 2,21 3,0 3,8 8,44 5,63 9,61 6,42 8,0 11,3 13,8 16,6 18 23 28,3 32,2 40,7 50,2 66,5 81,7
0,04 MPa (40 kPa) Poloměr v km 1,2 0,95 1,1 1,23 1,95 1,51 2,05 1,62 2,0 2,15 2,5 2,8 2,9 3,1 3,4 3,6 4,3 4,5 5,5 5,7
Plocha v km2 4,52 2,83 3,8 4,9 11,9 7,15 13,1 8,24 18,5 14,5 19,6 24,6 26,4 30,1 36,3 40,7 58 63,6 95 102
0,03 MPa (30 kPa) Poloměr v km 1,4 1,15 1,45 1,45 2,25 1,8 2,40 1,95 2,5 2,5 3,2 3,2 3,6 3,6 4,2 4,4 5,3 5,4 6,8 7,0
Plocha v km2 6,15 4,15 6,6 6,6 15,8 10,1 18,0 11,9 19,6 19,6 32,2 32,2 40,7 40,7 55,4 60,8 88,2 91,6 145 154
0,02 MPa (20 kPa) Poloměr v km 1,88 1,45 2,0 1,85 2,96 2,3 3,2 2,48 3,5 2,2 4,4 4,0 5,0 4,6 6,0 5,5 7,5 7,0 9,6 8,8
Plocha v km2 11,0 6,60 12,5 10,7 27,8 16,6 32,1 19,3 38,5 32,1 60,8 50,2 78,5 66,5 113 95 177 154 289 243
0,01 MPa (10 kPa) Poloměr v km 2,77 2,40 3,8 3,2 4,53 3,73 4,9 4,0 6,5 5,2 8,2 6,5 9,4 7,4 11,3 9,0 14 11,1 18 14,2
Plocha v km2 25,5 18,0 45,4 32,2 64,4 43,6 75,3 50,2 132 85 211 132 277 172 401 254 615 387 1T 633
0,007 MPa (7 kPa) Poloměr v km 3,26 2,70 5,0 4,2 5,2 4,45 5,59 4,78 7,6 6,3 9,5 8,5 11,2 9,6 13,4 11,0 17 13,8 21 17
Plocha v km2 33,3 24,4 87,5 55,5 84,9 62,1 98,1 71,7 181 125 283 226 394 289 564 380 907 596 1,4T 907
0,005 MPa (5 kPa) Poloměr v km 4,4 4,30 9,2 6,6 7,10 6,75 7,6 7,3 12,0 9,0 14 11 15,6 13,2 16,6 16,5 22 20 28 26
Plocha v km2 60,7 58,0 163 137 158 143 181 167 452 254 615 380 764 547 865 855 1,5T 1,2T 2,5T 2,1T
0,003 MPa (3 kPa) Poloměr v km 8,71 5,27 11,0 8,4 13,8 10,6 14,9 9,03 18,6 14,5 23,4 18 26 20,4 32 35 40 31 51 39
Plocha v km2 238 87,2 380 281 597 352 697 256 11T 660 1,7T 1,0T 8,3T 1,3T 3,2T 1,9T 5T 3T 8,2T 4,8T
T = tisíc

Stupně rozrušení objektů v závislosti na přetlaku v čele tlakové vlny
Hodnota přetlaku v čele tlakové vlny charakterizující stupeň rozrušení některých vybraných prvků objektů (1000 kPa = 1 MPa)
Název prvku Stupeň rozrušení prvku
silné střední slabé
Administrativní a výrobní budovy
dřevěné budovy 17 až 19 kPa 10 až 17 kPa 3 až 10 kPa
stavební kancelářské buňky 11 až 19 kPa 7 až 11 kPa 5 až 7 kPa
kamenné budovy
a) dvou a méně podlažní 24 až 34 kPa 12 až 24 kPa 7 až 12 kPa
b) tří a více podlažní 19 až 29 kPa 11 až 19 kPa 6 až 11 kPa
přízemní cihlové skladové budovy 29 až 39 kPa 19 až 29 kPa 9 až 19 kPa
nízkopodlažní cihlová budova s dřevěnou střechou a živičnou krytinou (rodinný domek) 20 až 29 kPa 10 až 20 kPa 7 až 10 kPa
vícepodlažní cihlové budovy 25 až 40 kPa 10 až 25 kPa 7 až 10 kPa
přízemní cihlová budova s masivní zdí, krov železobetonové nosníky a železobetonové střešní desky 35 až 50 kPa 19 až 35 kPa 9 až 19 kPa
vícepodlažní budovy s masivní nosnou zdí (panelové domy) 45 až 65 kPa 15 až 45 kPa 7 až 15 kPa
vícepodlažní budovy s železobetonovou konstrukcí a stěnami s menší plochou oken 36 až 68 kPa 10 až 36 kPa 6 až 10 kPa
vícepodlažní budovy s železobetonovou konstrukcí a stěnami s velkou plochou oken 70 až 100 kPa 30 až 70 kPa 10 až 30 kPa
vícepodlažní budovy s ocelovou konstrukcí a hrázděným zdivem s 50% zasklením 90 až 140 kPa 49 až 90 kPa 19 až 49 kPa
výškové budovy s ocelovým a zděným skeletem s 50% zasklením 34 až 49 kPa 24 až 34 kPa 9 až 24 kPa
betonové a železobetonové budovy protiseismické konstrukce 147 až 196 kPa 78 až 147 kPa 24 až 78 kPa
výrobní a skladové haly jednolodní bez jeřábů s lehkými stěnami
a) s železobetonovou kostrou 30 až 55 kPa 20 až 30 kPa 10 až 20 kPa
b) s železobetonovou monolitickou kostrou 32 až 57 kPa 20 až 32 kPa 10 až 20 kPa
c) s ocelovou kostrou 35 až 60 kPa 20 až 35 kPa 10 až 20 kPa
výrobní a skladové haly vícelodní s lehkými stěnami bez jeřábů
a) s železobetonovou kostrou 40 až 65 kPa 20 až 40 kPa 10 až 20 kPa
b) s železobetonovou monolitickou kostrou 42 až 67 kPa 20 až 42 kPa 10 až 20 kPa
c) s ocelovou kostrou 45 až 70 kPa 20 až 45 kPa 10 až 20 kPa
výrobní a skladové haly jednolodní s železobetonovou monolitickou či montovanou kostrou nebo s ocelovou kostrou s lehkou výplní stěn a s jeřábem o nosnosti
a) 5-10 tun 50 až 65 kPa 25 až 50 kPa 15 až 25 kPa
b) 10-15 tun 52 až 67 kPa 25 až 52 kPa 15 až 25 kPa
c) 15-20 tun 55 až 70 kPa 25 až 55 kPa 15 až 25 kPa
výrobní a skladové haly vícelodní s železobetonovou monolitickou či montovanou kostrou nebo ocelovou kostrou s lehkou výplní stěn a s jeřábem o nosnosti
a) 5-10 tun 55 až 70 kPa 25 až 55 kPa 15 až 25 kPa
b) 10-15 tun 57 až 72 kPa 25 až 57 kPa 15 až 25 kPa
c) 15-20 tun 60 až 75 kPa 25 až 60 kPa 15 až 25 kPa
výrobní haly jednolodní s železobetonovou a ocelovou kostrou, lehkou výplní stěn a s jeřábem o nosnosti
a) 20-50 tun 60 až 85 kPa 30 až 60 kPa 15 až 30 kPa
b) 50-100 tun 70 až 90 kPa 30 až 70 kPa 15 až 30 kPa
výrobní haly vícelodní s železobetonovou a ocelovou kostrou, lehkou výplní stěn a s jeřábem o nosnosti
a) 20-50 tun 65 až 90 kPa 35 až 65 kPa 15 až 35 kPa
b) 50-100 tun 75 až 100 kPa 35 až 75 kPa 15 až 35 kPa
přízemní skladové budovy s kovovou kostrou a výplní stěn a střechy
a) tabulový ocelový plech 10 až 15 kPa 7 až 10 kPa 5 až 7 kPa
b) vlnitý ocelový plech 14 až 24 kPa 9 až 14 kPa 6 až 9 kPa
dveře a vrata budov 8 až 15 kPa 5 až 8 kPa 3 až 5 kPa
zasklení oken budov
a) neztužené tabulové sklo 3 až 5 kPa 2 až 3 kPa 1 až 2 kPa
b) armované tabulové sklo 5 až 7 kPa 3 až 5 kPa 1 až 3 kPa
panelové konstrukční prvky budov
a) vlnitá azbestocementová deska 8 až 10 kPa 5 až 8 kPa 3 až 5 kPa
b) vlnitý hliníkový plech 14 až 24 kPa 9 až 14 kPa 6 až 9 kPa
c) dřevěný panel 8 až 14 kPa 6 až 8 kPa 4 až 6 kPa
stěny budov
a) škvárobetonová 15-25 cm tlustá 20 až 30 kPa 10 až 20 kPa 7 až 10 kPa
b) cihlová 20-30 cm tlustá 40 až 50 kPa 20 až 40 kPa 10 až 20 kPa
c) železobetonová 20 cm tlustá 50 až 70 kPa 40 až 50 kPa 20 až 40 kPa
omítka budov 10 až 17 kPa 8 až 10 kPa 4 až 8 kPa
Speciální budovy a zařízení
1) energetika
výrobní haly tepelných elektráren bez protiseismické ochrany 34 až 44 kPa 24 až 34 kPa 14 až 24 kPa
budovy reaktoroven jaderných elektráren bez protiseismické ochrany
a) spodní část 100 až 170 kPa 60 až 100 kPa 20 až 60 kPa
b) horní část 30 až 80 kPa 10 až 30 kPa 8 až 10 kPa
dlouhodobý mezisklad vyhořelého paliva jaderných elektráren 80 až 100 kPa 50 až 80 kPa 30 až 50 kPa
výrobní haly jaderných a vodních elektráren s protiseismickou konstrukcí 196 až 294 kPa 147 až 196 kPa 68 až 147 kPa
řídící stanoviště, strojovna a kotelna tepelné elektrárny (ocelová nosná konstrukce s výplní hliníkových tepelně izolovaných panelů, střecha z železobetonových prefabrikátů) 15 až 25 kPa 10 až 15 kPa 6 až 10 kPa
vnitřní rozvodna tepelné elektrárny 35 až 45 kPa 25 až 35 kPa 10 až 25 kPa
venkovní rozvodna tepelné elektrárny 110 kV (otevřená ocelová konstrukce s izolátory) 50 až 70 kPa 40 až 50 kPa 20 až 40 kPa
budovy transformátorových stanic
a) cihlové a tvárnicové 39 až 58 kPa 19 až 39 kPa 9 až 19 kPa
b) betonové 58 až 68 kPa 39 až 58 kPa 29 až 39 kPa
chladící věž (monolitická železobetonová stavba do 100m výšky) 100 až 140 kPa 80 až 100 kPa 50 až 80 kPa
vnitřní vestavěná část chladící věže 19 až 24 kPa 14 až 19 kPa 8 až 14 kPa
čerpací stanice chladící vody 35 až 45 kPa 25 až 35 kPa 15 až 25 kPa
teplárna 34 až 49 kPa 24 až 34 kPa 9 až 24 kPa
teplárenské zařízení 34 až 44 kPa 24 až 34 kPa 14 až 24 kPa
zauhlovací mosty (ocelová konstrukce oplechovaná vlnitým plechem) 20 až 25 kPa 15 až 20 kPa 10 až 15 kPa
transformátor
a) malý 29 až 49 kPa 19 až 29 kPa 10 až 19 kPa
b) velký 49 až 58 kPa 29 až 49 kPa 19 až 29 kPa
pomocné zařízení transformátorových stanic 49 až 64 kPa 34 až 49 kPa 20 až 34 kPa
2) metalurgie a válcovny
kontrukce vysoké pece 20 až 40 kPa 10 až 20 kPa 7 až 10 kPa
osobní výtah vysoké pece 5 až 8 kPa 3 až 5 kPa 1 až 3 kPa
přechodová lávka 6 až 10 kPa 4 až 6 kPa 2 až 4 kPa
koksový zásobník vysoké pece 80 až 120 kPa 40 až 80 kPa 20 až 40 kPa
zásobník granulace 35 až 45 kPa 25 až 35 kPa 10 až 25 kPa
ohřívač větrů 40 až 50 kPa 30 až 40 kPa 15 až 30 kPa
strojní zařízení turbodmychadel 20 až 40 kPa 10 až 20 kPa 5 až 10 kPa
strojovna skipového jeřábu 40 až 60 kPa 20 až 40 kPa 10 až 20 kPa
pásová doprava koksu 10 až 15 kPa 5 až 10 kPa 3 až 5 kPa
kbelíkový jeřáb 30 až 50 kPa 20 až 30 kPa 8 až 20 kPa
vysoká pec včetně vzduchovodů a zaváděcího zařízení 58 až 98 kPa 39 až 58 kPa 19 až 39 kPa
jeřáb, rudiště a šrotiště 49 až 68 kPa 29 až 49 kPa 19 až 29 kPa
nadzemní plynojem 29 až 39 kPa 19 až 29 kPa 14 až 19 kPa
potrubí uložené na kovových nebo železobetonových potrubních mostech 19 až 24 kPa 14 až 19 kPa 9 až 14 kPa
hala s hlubinnými pecemi 78 až 90 kPa 25 až 78 kPa 10 až 25 kPa
struskové hospodářství hlubinných pecí 22 až 64 kPa 8 až 22 kPa 6 až 8 kPa
soustružna válců 30 až 40 kPa 10 až 30 kPa 5 až 10 kPa
rozvod kyslíku, acetylénu, koksových plynů 25 až 35 kPa 15 až 25 kPa 10 až 15 kPa
rozvod stlačeného vzduchu 35 až 45 kPa 20 až 35 kPa 15 až 20 kPa
rozvod páry 60 až 70 kPa 20 až 60 kPa 15 až 20 kPa
rozvod užitkové vody 80 až 90 kPa 20 až 80 kPa 15 až 20 kPa
systém cirkulace užitkové vody 60 až 70 kPa 20 až 60 kPa 15 až 20 kPa
rozvod silnoproudu 60 až 70 kPa 20 až 60 kPa 15 až 20 kPa
válcovna předvalků 40 až 55 kPa 20 až 40 kPa 10 až 20 kPa
elektrická zařízení válcovny předvalků 40 až 55 kPa 10 až 40 kPa 7 až 10 kPa
válcovna profilů a pásů 40 až 50 kPa 10 až 40 kPa 7 až 10 kPa
elektrické pece a licí zařízení hliníku 49 až 63 kPa 34 až 49 kPa 15 až 34 kPa
odlévárna hliníku 28 až 40 kPa 15 až 28 kPa 10 až 15 kPa
měnírna 25 až 35 kPa 12 až 25 kPa 8 až 12 kPa
rozvod stejnosměrného vysokého napětí 690 až 980 kPa 490 až 690 kPa 200 až 490 kPa
elektrolyzér 49 až 88 kPa 29 až 49 kPa 15 až 29 kPa
kulové mlýny 49 až 78 kPa 29 až 49 kPa 15 až 29 kPa
3) strojírenství
zámečnický stůl 100 až 150 kPa 40 až 100 kPa 20 až 40 kPa
soustruh
a) lehký 39 až 50 kPa 29 až 39 kPa 15 až 29 kPa
b) těžký 75 až 85 kPa 65 až 75 kPa 20 až 65 kPa
frézka 40 až 50 kPa 25 až 40 kPa 15 až 25 kPa
vrtačka, bruska 35 až 40 kPa 25 až 35 kPa 15 až 25 kPa
hydraulický lis
a) 20 t 50 až 65 kPa 40 až 50 kPa 20 až 40 kPa
b) 200 t 78 až 90 kPa 68 až 78 kPa 30 až 68 kPa
elektromotor 58 až 78 kPa 39 až 58 kPa 29 až 39 kPa
svařovací elektrický agregát 58 až 68 kPa 39 až 58 kPa 29 až 39 kPa
4) hlubinné doly
těžní budova (ocelová konstrukce, stěny z bílých cihel na cementovou maltu se zaskleným pásem 6m vysokým - armované sklo 1 cm tlusté) 29 až 78 kPa 10 až 29 kPa 5 až 10 kPa
strojovna (obdoba těžní budovy s menším zasklením) 34 až 45 kPa 25 až 34 kPa 7 až 25 kPa
těžní věž (ocelová konstrukce) 98 až 110 kPa 65 až 98 kPa 40 až 65 kPa
těžní stroj 55 až 80 kPa 40 až 55 kPa 20 až 40 kPa
lanovnice 34 až 40 kPa 10 až 34 kPa 5 až 10 kPa
pístový kompresor 13 až 25 kPa 4 až 13 kPa 2 až 4 kPa
turbokompresor 15 až 34 kPa 7 až 15 kPa 4 až 7 kPa
třídírna a úpravna uhlí 29 až 78 kPa 10 až 29 kPa 5 až 10 kPa
větrná jáma výdušná 29 až 78 kPa 7 až 29 kPa 5 až 7 kPa
důlní dispečink 15 až 34 kPa 7 až 15 kPa 4 až 7 kPa
hlušinový výtah (ocelová konstrukce na málo soudržném podkladě sypané hlušiny) 17 až 44 kPa 7 až 17 kPa 5 až 7 kPa
5) povrchové doly
pásové mosty třídírny uhlí 25 až 38 kPa 17 až 25 kPa 10 až 17 kPa
velkostroj (rypadlo, zakladač)
a) podvozek 30 až 80 kPa 20 až 30 kPa 8 až 20 kPa
b) nástavba 25 až 80 kPa 10 až 25 kPa 5 až 10 kPa
c) elektrické kabely a rozvody 35 až 90 kPa 25 až 35 kPa 10 až 25 kPa
d) dopravníky 25 až 35 kPa 20 až 25 kPa 10 až 20 kPa
6) vodárny
vodárenská čerpací stanice (zděná budova s panelovou střechou) 29 až 49 kPa 20 až 29 kPa 9 až 20 kPa
vodárenské technologické zařízení 29 až 39 kPa 19 až 29 kPa 8 až 19 kPa
podzemní vodojem 98 až 196 kPa 49 až 98 kPa 29 až 49 kPa
polozapuštěný vodojem 78 až 98 kPa 49 až 78 kPa 29 až 49 kPa
nadzemní nádrž na vodu
a) kovová 68 až 88 kPa 39 až 68 kPa 29 až 39 kPa
b) betonová 74 až 138 kPa 44 až 74 kPa 29 až 44 kPa
vodárenská věž 39 až 58 kPa 15 až 39 kPa 9 až 15 kPa
hydroglobus 19 až 29 kPa 9 až 19 kPa 5 až 9 kPa
kalové hospodářství 29 až 49 kPa 15 až 29 kPa 10 až 15 kPa
nezakryté části artéských studní 127 až 266 kPa 107 až 127 kPa 68 až 107 kPa
studna s čerpadlem 107 až 127 kPa 70 až 107 kPa 20 až 70 kPa
7) zemědělství
dojnice 4 až 10 kPa 2 až 4 kPa 1 až 2 kPa
kravín
a) typ K96 24 až 34 kPa 9 až 24 kPa 5 až 9 kPa
b) typ K206 17 až 34 kPa 7 až 17 kPa 5 až 7 kPa
strojní dojení 4 až 7 kPa 2 až 4 kPa 1 až 2 kPa
mléčnice 40 až 70 kPa 30 až 40 kPa 15 až 30 kPa
konírna 19 až 30 kPa 9 až 19 kPa 5 až 9 kPa
teletník 19 až 30 kPa 9 až 19 kPa 5 až 9 kPa
porodna (typ K76) 17 až 29 kPa 7 až 17 kPa 5 až 7 kPa
automatické napáječky 30 až 40 kPa 20 až 30 kPa 10 až 20 kPa
oběžný shrnovač mrvy 50 až 70 kPa 30 až 50 kPa 15 až 30 kPa
ohřívač vody 40 až 70 kPa 30 až 40 kPa 15 až 30 kPa
věžový zásobník jaderných krmiv 20 až 40 kPa 10 až 20 kPa 5 až 10 kPa
krmné zavážecí vozy 40 až 50 kPa 20 až 40 kPa 15 až 20 kPa
kalové jímky živočišné výroby 600 až 980 kPa 200 až 600 kPa 100 až 200 kPa
dieselelektrické soustrojí 40 až 60 kPa 30 až 40 kPa 15 až 30 kPa
sklad umělých hnojiv 25 až 30 kPa 10 až 25 kPa 8 až 10 kPa
stroje na přípravu půdy 40 až 70 kPa 30 až 40 kPa 25 až 30 kPa
secí stroje 40 až 50 kPa 20 až 40 kPa 15 až 20 kPa
sklízecí stroje (mimo kombajn) 30 až 40 kPa 15 až 30 kPa 10 až 15 kPa
kombajn 25 až 35 kPa 10 až 25 kPa 8 až 10 kPa
česačka chmele 30 až 50 kPa 20 až 30 kPa 10 až 20 kPa
sušárna chmele 20 až 30 kPa 15 až 20 kPa 5 až 15 kPa
lesní masiv 25 až 35 kPa 15 až 25 kPa 10 až 15 kPa
8) ostatní speciální budovy a zařízení
odsávací komíny do 10 m výšky, kotvené 35 až 40 kPa 25 až 35 kPa 10 až 25 kPa
ocelové komíny do 40 m výšky
a) nekotvené 10 až 12 kPa 7 až 10 kPa 5 až 7 kPa
b) kotvené 15 až 25 kPa 10 až 15 kPa 7 až 10 kPa
zděné komíny, výšky
a) do 100 m 40 až 50 kPa 30 až 40 kPa 20 až 30 kPa
b) nad 100 m 35 až 45 kPa 25 až 35 kPa 15 až 25 kPa
železobetonové komíny, výšky
a) do 200 m 75 až 100 kPa 55 až 75 kPa 35 až 55 kPa
b) nad 200 m (do 1/3 výšky dvě jádra) 100 až 150 kPa 80 až 100 kPa 50 až 80 kPa
výdejní a přijímací skladová rampa 15 až 30 kPa 10 až 15 kPa 6 až 10 kPa
chladící mikrověž (ocelová trubkové konstrukce s chladícím tělesem z tvrzeného PVC) 10 až 20 kPa 5 až 10 kPa 3 až 5 kPa
čerpací benzínová stanice 15 až 30 kPa 10 až 15 kPa 3 až 10 kPa
pozemní nádrže na PHM 29 až 39 kPa 19 až 29 kPa 14 až 19 kPa
částečně v terénu zapuštěné nádrže na PHM 70 až 100 kPa 40 až 70 kPa 10 až 40 kPa
podzemní nádrže na PHM 98 až 196 kPa 49 až 98 kPa 19 až 49 kPa
středotlaký parní kotel 30 až 45 kPa 15 až 30 kPa 7 až 15 kPa
těžní věž naftových polí 98 až 147 kPa 78 až 98 kPa 58 až 78 kPa
plynárenské zařízení 30 až 40 kPa 15 až 30 kPa 5 až 15 kPa
magneziová rotační pec 34 až 45 kPa 27 až 34 kPa 15 až 27 kPa
klimatizační zařízení 34 až 49 kPa 24 až 34 kPa 9 až 24 kPa
rozvod klimatizačního média 15 až 20 kPa 10 až 15 kPa 8 až 10 kPa
digestoř a laboratorní zařízení 3 až 5 kPa 2 až 3 kPa 1 až 2 kPa
pásový dopravník na zeminu 60 až 70 kPa 40 až 60 kPa 30 až 40 kPa
tunelová cihlářská sušící pec 40 až 50 kPa 20 až 40 kPa 10 až 20 kPa
průmyslový šicí stroj 20 až 40 kPa 10 až 20 kPa 7 až 10 kPa
žehlící lis 40 až 60 kPa 20 až 40 kPa 10 až 20 kPa
řezací stroj na látky 30 až 50 kPa 20 až 30 kPa 15 až 20 kPa
kreslicí stůl 20 až 40 kPa 15 až 20 kPa 10 až 15 kPa
světlotiskařský stůl 20 až 30 kPa 10 až 20 kPa 5 až 10 kPa
mlýnice vápence 50 až 60 kPa 40 až 50 kPa 20 až 40 kPa
stáčírna čpavku 39 až 58 kPa 29 až 39 kPa 19 až 29 kPa
monolitické silo na cement 30 až 60 kPa 25 až 30 kPa 10 až 25 kPa
impregnační a sušící kotel 24 až 34 kPa 15 až 24 kPa 10 až 15 kPa
galvanická vana 55 až 80 kPa 34 až 55 kPa 20 až 34 kPa
vývěva 58 až 78 kPa 39 až 58 kPa 2 až 39 kPa
odstředivka 49 až 68 kPa 34 až 49 kPa 15 až 34 kPa
prvky ovládací aparatury strojů 20 až 40 kPa 10 až 20 kPa 3 až 10 kPa
regulační a měřící zařízení 28 až 38 kPa 19 až 28 kPa 5 až 19 kPa
niklovací a cínovací automatická linka elektronického průmyslu 68 až 88 kPa 39 až 68 kPa 24 až 39 kPa
zlatící a stříbřící automatická linka elektronického průmyslu 39 až 68 kPa 29 až 39 kPa 15 až 29 kPa
chladírna potravin 39 až 88 kPa 19 až 39 kPa 10 až 19 kPa
potraviny uložené
a) v kartonových obalech 30 až 45 kPa 20 až 30 kPa 10 až 20 kPa
b) v překližkových obalech 45 až 60 kPa 30 až 45 kPa 15 až 30 kPa
c) v dřevěných sudech 60 až 75 kPa 45 až 60 kPa 20 až 45 kPa
d) v kovových sudech 75 až 110 kPa 60 až 75 kPa 30 až 60 kPa
Objektové rozvody inženýrských (komunálních) sítí
podzemní svařované ocelové potrubí
a) do průměru 350 mm 1470 až 1961 kPa 980 až 1470 kPa 588 až 980 kPa
b) do průměru 500 mm 588 až 980 kPa 343 až 588 kPa 196 až 343 kPa
c) nad průměr 500 mm 500 až 600 kPa 450 až 500 kPa 150 až 450 kPa
podzemní kameninové a azbestocementové potrubí 980 až 1961 kPa 588 až 980 kPa 196 až 588 kPa
potrubí v rýhách v hloubce 20 cm 345 až 500 kPa 245 až 345 kPa 70 až 245 kPa
podzemní rozvodné sítě plynu a kanalizace 1000 až 1500 kPa 600 až 1000 kPa 350 až 600 kPa
potrubí rozložené na povrchu terénu 130 až 150 kPa 50 až 130 kPa 20 až 50 kPa
revizní šachty a kolektory 1000 až 1200 kPa 500 až 1000 kPa 200 až 500 kPa
uzávěry objektových rozvodů a sítí 588 až 980 kPa 392 až 588 kPa 196 až 392 kPa
Elektrické a telefonní vedení, spojovací prostředky
podzemní kabelové sítě a uložený sdělovací kabel 980 až 1470 kPa 686 až 980 kPa 490 až 686 kPa
vrchní vedení
a) vysoké napětí 110 kV 16 až 23 kPa 12 až 16 kPa 10 až 12 kPa
b) velmi vysoké napětí 220 kV 29 až 49 kPa 19 až 29 kPa 15 až 19 kPa
c) zvláště vysoké napětí 400 kV 49 až 68 kPa 39 až 49 kPa 19 až 39 kPa
d) nízké napětí na dřevěných, betonových nebo ocelových sloupech 58 až 98 kPa 39 až 58 kPa 19 až 39 kPa
trvalé spojovací nadzemní venkovní linky
a) kolmo na směr šíření tlakové vlny 25 až 35 kPa 20 až 25 kPa 15 až 20 kPa
b) ve směru šíření tlakové vlny 35 až 50 kPa 25 až 35 kPa 20 až 25 kPa
dočasné spojovací nadzemní linky 6 až 10 kPa 4 až 6 kPa 2 až 4 kPa
kabely a hlavní rozvod spojových ústředen 29 až 49 kPa 19 až 29 kPa 9 až 19 kPa
stojany a mechanická konstrukce spojových ústředen 49 až 58 kPa 19 až 49 kPa 10 až 19 kPa
zdroje 45 až 55 kPa 20 až 45 kPa 10 až 20 kPa
telefonní šachta 450 až 600 kPa 200 až 450 kPa 70 až 200 kPa
ocelové věže s příhradovou konstrukcí 30 až 50 kPa 20 až 30 kPa 10 až 20 kPa
anténní systém 14 až 19 kPa 11 až 14 kPa 6 až 11 kPa
rádiové a televizní stožáry do 100 m výšky 20 až 30 kPa 15 až 20 kPa 9 až 15 kPa
radioreléové zařízení 68 až 117 kPa 49 až 68 kPa 29 až 49 kPa
letištní radiolokátor 50 až 150 kPa 45 až 50 kPa 25 až 45 kPa
přenosná radiostanice 70 až 100 kPa 60 až 70 kPa 20 až 60 kPa
telefonní, telegrafní a dálnopisná stanice 50 až 60 kPa 40 až 50 kPa 10 až 40 kPa
Mosty a přehrady
kamenné mosty 150 až 250 kPa 100 až 150 kPa 80 až 100 kPa
dřevěné mosty 196 až 230 kPa 98 až 196 kPa 78 až 98 kPa
nízkovodní dřevěné můstky 100 až 200 kPa 60 až 100 kPa 40 až 60 kPa
celokovové mosty (osa mostu kolmo na směr šíření tlakové vlny) s rozpětím
a) do 45 m 245 až 300 kPa 147 až 245 kPa 80 až 147 kPa
b) 45 až 75 m (silniční) 120 až 200 kPa 80 až 120 kPa 50 až 80 kPa
c) 45 až 75 m (železniční) 70 až 100 kPa 50 až 70 kPa 45 až 50 kPa
d) 75 až 170 m 70 až 130 kPa 50 až 70 kPa 40 až 50 kPa
železobetonové mosty s rozpětím
a) do 10 m 343 až 400 kPa 98 až 343 kPa 49 až 98 kPa
b) 10 až 25 m 196 až 300 kPa 98 až 196 kPa 49 až 98 kPa
betonové přehradní zdi 4903 až 6000 kPa 1961 až 4903 kPa 980 až 1961 kPa
sypané přehradní hráze o šířce
a) 10 až 20 m 980 až 1200 kPa 490 až 980 kPa 117 až 490 kPa
b) 80 až 100 m 980 až 2000 kPa 686 až 980 kPa 147 až 686 kPa
uzávěry přehrad 98 až 180 kPa 68 až 98 kPa 19 až 68 kPa
budovy na přehradách 200 až 300 kPa 100 až 200 kPa 50 až 100 kPa
vypouštěcí zařízení hrází 100 až 150 kPa 70 až 100 kPa 20 až 70 kPa
Doprava a dopravní prostředky
1) silniční doprava
silnice se štěrkovým a hrubým pískovým povrchem 200 až 500 kPa 80 až 200 kPa 70 až 80 kPa
silnice s asfaltovým a asfaltobetonovým povrchem 980 až 1961 kPa 394 až 980 kPa 117 až 394 kPa
železobetonové roury v náspu silnic 180 až 400 kPa 75 až 180 kPa 60 až 75 kPa
opěrné zdi
a) z železobetonových prvků 90 až 200 kPa 60 až 90 kPa 50 až 60 kPa
b) z kamene 150 až 300 kPa 90 až 150 kPa 60 až 90 kPa
osobní automobil 29 až 49 kPa 19 až 29 kPa 9 až 19 kPa
nákladní automobil
a) střední 32 až 52 kPa 28 až 32 kPa 10 až 28 kPa
b) těžký 80 až 100 kPa 40 až 80 kPa 25 až 40 kPa
autobus a skříňový automobil 39 až 49 kPa 19 až 39 kPa 14 až 19 kPa
cisternový automobil 50 až 80 kPa 40 až 50 kPa 20 až 40 kPa
traktor
a) kolový 39 až 49 kPa 19 až 39 kPa 10 až 19 kPa
b) pásový 40 až 60 kPa 30 až 40 kPa 17 až 30 kPa
2) železniční doprava
metro
a) hluboko založené 2000 až 3800 kPa 1200 až 2000 kPa 1000 až 1200 kPa
b) mělce založené 200 až 500 kPa 60 až 200 kPa 50 až 60 kPa
dopravní a manipulační koleje 294 až 400 kPa 147 až 294 kPa 98 až 147 kPa
trolej elektrifikované dráhy 49 až 68 kPa 39 až 49 kPa 19 až 39 kPa
výhybka
a) přestavitelná místně 290 až 300 kPa 130 až 290 kPa 80 až 130 kPa
b) přestavitelná ústředně 250 až 280 kPa 100 až 250 kPa 70 až 100 kPa
jednokolejnicová kolejová brzda 294 až 350 kPa 147 až 294 kPa 98 až 147 kPa
železniční zabezpečovací zařízení 68 až 117 kPa 49 až 68 kPa 29 až 49 kPa
násep železniční tratě 450 až 500 kPa 245 až 450 kPa 90 až 245 kPa
propust pod kolejištěm železobetonová a kamenná klenutá 343 až 450 kPa 98 až 343 kPa 49 až 98 kPa
kolejová brzdaa (celokovová) 10 až 15 kPa 7 až 10 kPa 5 až 7 kPa
stavědlo (cihlová budova s betonovou střechou) 30 až 45 kPa 25 až 30 kPa 9 až 25 kPa
hradlo 34 až 49 kPa 24 až 34 kPa 8 až 24 kPa
sklad rychlozboží (dřevěná budova s lepenkovou střechou se sbíjeným střešním vazníkem) 15 až 19 kPa 8 až 15 kPa 3 až 8 kPa
točna lokomotiv (ocelová průměru 20 m pojízdná v betonovém loži) 49 až 68 kPa 29 až 49 kPa 19 až 29 kPa
lokomotivní hříž pro opravy lokomotiv 49 až 68 kPa 29 až 49 kPa 19 až 29 kPa
nakolejovací souprava pro nakolejování vyšinutých vozidel 49 až 68 kPa 29 až 49 kPa 19 až 29 kPa
lokomotiva
a) parní 98 až 250 kPa 68 až 98 kPa 49 až 68 kPa
b) dieselelektrická 58 až 150 kPa 39 až 58 kPa 19 až 39 kPa
c) elektrická 40 až 130 kPa 25 až 40 kPa 19 až 25 kPa
d) dieselová 73 až 100 kPa 39 až 73 kPa 19 až 39 kPa
osobní motorové vozy 60 až 85 kPa 40 až 60 kPa 15 až 40 kPa
osobní železniční vozy (vagony) 30 až 45 kPa 20 až 30 kPa 10 až 20 kPa
nákladní železniční vozy (vagony)
a) kryté dřevěné 50 až 65 kPa 28 až 50 kPa 15 až 28 kPa
b) kryté celokovové 53 až 68 kPa 32 až 53 kPa 15 až 32 kPa
c) vysokostěnné dřevěné 52 až 65 kPa 30 až 52 kPa 15 až 30 kPa
d) vysokostěnné celokovové 55 až 70 kPa 35 až 55 kPa 18 až 35 kPa
e) nízkostěnné celokovové 58 až 85 kPa 38 až 58 kPa 20 až 38 kPa
f) plošinové 60 až 90 kPa 40 až 60 kPa 20 až 40 kPa
g) nádržkové 50 až 60 kPa 30 až 50 kPa 20 až 30 kPa
strojní čistička kolejového lože 98 až 147 kPa 68 až 98 kPa 49 až 68 kPa
strojní podbíječka kolejového lože 98 až 147 kPa 68 až 98 kPa 49 až 68 kPa
3) vodní doprava
suchý lodní dok 127 až 250 kPa 70 až 127 kPa 40 až 70 kPa
plovoucí přístaviště 80 až 100 kPa 50 až 80 kPa 30 až 50 kPa
přístavní hráz z kamenných kvádrů 500 až 980 kPa 100 až 500 kPa 70 až 100 kPa
remorkér 50 až 65 kPa 40 až 50 kPa 20 až 40 kPa
nákladní loď 78 až 98 kPa 58 až 78 kPa 29 až 58 kPa
osobní loď 45 až 55 kPa 35 až 45 kPa 19 až 35 kPa
4) letecká doprava
vzletová a přistávací dráha
a) s betonovým povrchem 1470 až 1961 kPa 392 až 1470 kPa 294 až 392 kPa
b) s kovovým roštem 392 až 400 kPa 147 až 392 kPa 98 až 147 kPa
velký reaktivní dopravní letoun 14 až 21 kPa 10 až 14 kPa 5 až 10 kPa
malý reaktivní letoun 10 až 14 kPa 7 až 10 kPa 5 až 7 kPa
velký turbovrtulový dopravní letoun 12 až 18 kPa 10 až 12 kPa 5 až 10 kPa
malý vrtulový letoun 8 až 12 kPa 6 až 8 kPa 5 až 6 kPa
vrtulník 10 až 21 kPa 8 až 10 kPa 5 až 8 kPa
5) ostatní dopravní a zemní stroje
ruční plošinový vozík 100 až 150 kPa 30 až 100 kPa 10 až 30 kPa
vyskozdvižný vozík 20 až 30 kPa 10 až 20 kPa 8 až 10 kPa
regálový zakladač 20 až 30 kPa 10 až 20 kPa 8 až 10 kPa
lanová dráha se závěsnými výklopnými vozíky 39 až 60 kPa 29 až 39 kPa 10 až 29 kPa
plošinový elektrovozík 39 až 49 kPa 19 až 39 kPa 10 až 19 kPa
motorový univerzální vozík 58 až 88 kPa 39 až 58 kPa 19 až 39 kPa
buldozer 145 až 250 kPa 50 až 145 kPa 10 až 50 kPa
rypadlo 100 až 180 kPa 35 až 100 kPa 20 až 35 kPa
skrejpr, grejdr 180 až 250 kPa 50 až 180 kPa 35 až 50 kPa
automobilový jeřáb 80 až 100 kPa 45 až 80 kPa 10 až 45 kPa
Ochranné stavby
stálý tlakově odolný úkryt STOÚ
a) 3. třídy odolnosti 400 kPa 300 až 400 kPa 200 až 300 kPa
b) 4. třídy odolnosti 200 kPa 150 až 200 kPa 100 až 150 kPa
c) 5. třídy odolnosti 100 kPa 75 až 100 kPa 50 až 75 kPa
stálý tlakově neodolný úkryt zesílený STNÚ-Z 75 kPa 50 až 75 kPa 30 až 50 kPa
stálý tlakově neodolný úkryt STNÚ 50 kPa 30 až 50 kPa 20 až 30 kPa
polní úkryt 50 kPa 40 až 50 kPa 20 až 40 kPa
úkryty jednoduchého typu 50 kPa 40 až 50 kPa 20 až 40 kPa
úkrytové prostory, sklepy bez vyztužení 6 až 10 kPa 3 až 6 kPa 2 až 3 kPa
Charakteristické příznaky slabého rozrušení stavby nebo zařízení:
- promáčknutí oken a dveří dovnitř
- vznik trhlin na vnitřních příčkách
- stržení lehké stěnové výplně
- poškození střechy
- hromadné poranění osob úlomky roztroušených konstrukcí
- promáčknutí karoserií dopravních prostředků
- prověšení kotevních lan stožárů
- osoby v úkrytech (ve sklepích) nejsou zraněné
Po provedení oprav je možné použití místností v budovách.
Stroje a dopravní prostředky vykazují drobná poškození, která lze snadno odstranit a která neovlivňují jejich provozuschopnost.
Poškození inženýrských sítí jsou lokální a neovlivňují jejich provoz.

Charakteristické příznaky středního rozrušení stavby nebo zařízení:
- silné rozpraskání stěn
- prolomení střech, příček, dveří, oken a dalších doplňkových prvků
- mírná plastická deformace nosné konstrukce
- hromadná těžká zranění osob v budovách
- lehká zranění osob ukrytých ve sklepích
- sklepy lze po odstranění závalů znovu využít
- poškození strojů a dopravních prostředků
- stožáry jsou částečně zdeformovány
Budovy je možno použít až po provedení rekonstrukce.
Stroje a dopravní prostředky jsou použitelné až po generální opravě.
Poškození inženýrských sítí spočívá ve výpadku některýchvětví; k obnovení provozu je nutná oprava nebo provizorní náhrada poškozených částí.

Charakteristické příznaky silného rozrušení stavby nebo zařízení:
- zřícení části nosných zdí budov
- doplňkové konstrukce budov jsou zničeny
- plastická deformace nosné konstrukce
- smrtelná zranění části osob v budovách i ve sklepích
- část zdiva sklepů je rozvalena a stropy jsou prolomeny
- část strojů a dopravních prostředků je zcela zničena
- stožár jsou zničeny
Některé budovy lze ojediněle využívat po provedení rekonstrukce.
Stroje a dopravní prostředky jsou vesměs zničeny, část je použitelná po generální opravě.
Většina větví inženýrských sítí je poškozena, vyžaduje zřízení provizorní náhrady a celkovou rekonstrukci.
Hrozí vznik provozních havárií!

Charakteristické příznaky plného rozrušení stavby nebo zařízení:
- zřícení a naprosté zničení všech budov, strojů a dopravních prostředků (jejich oprava je nemožná)
- smrt všech osob v budovách i sklepech
Všechny budovy, stroje a dopravní prostředky jsou zničeny.
Inženýrské sítě jsou poškozeny ve všech větvích a vyžadují celkovou rekonstrukci, která se provádí až při nové výstavbě zničeného území.
Překonávání závalů automobily je nemožné a pěšky velmi obtížné (je nutno zřizovat přejezdy v závalech).

Charakteristika stupně poškození lesních porostů:
- slabé - v lese je strženo listí a ulámány slabší větve
- střední - v lese je vyvrácena 1/3 stromů
- silné - v lese jsou vyvráceny 2/3 stromů
- plné - v lese jsou vyvráceny téměř všechny stromy

Ztráty ukrývaných osob v závislosti na stupni rozrušení úkrytu
Ztráty v % stupeň rozrušení úkrytu
plné a silné střední slabé
nenávratné 100 15 -
zdravotnické těžké - 7 1,5
střední - 9 2
lehké - 9 1,5
celkem - 25 5
celkové ztráty 100 40 5

Plošné závaly
Přetlak v čele tlakové vlny v MPa, při kterém vzniká plošný zával
Počet podlaží šířka ulice (m)
10-20 20-40 40-60
2-3 0,05 MPa 0,09 MPa ---
4-5 0,04 MPa 0,07 MPa 0,11 MPa
6-8 0,03 MPa 0,05 MPa 0,10 MPa

Výška plošného závalu v závislosti na hustotě zástavby a počtu podlaží budov
Hustota zástavby Počet podlaží
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14
20 % 0,2 m 0,6 m 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,7 m 1,9 m 2,1 m 2,4 m 2,7 m 2,9 m
30 % 0,3 m 0,8 m 1,5 m 1,8 m 2,2 m 2,6 m 2,9 m 3,2 m 3,8 m 4,3 m 4,7 m
40 % 0,4 m 1,2 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,4 m 3,8 m 4,1 m 4,8 m 5,4 m 6,0 m
50 % 0,5 m 1,4 m 2,5 m 3,1 m 3,8 m 4,3 m 4,8 m 5,2 m 6,0 m 6,7 m 7,2 m
60 % 0,6 m 1,7 m 3,0 m 3,8 m 4,5 m 5,1 m 5,8 m 6,3 m 7,3 m 8,1 m 8,8 m
Hustotu zástavby lze orientačné určit takto:
- do 20% - vilová čtvrť
- do 30% - moderní sídliště
- do 40% - starší čtvrtě s uzavřenými bloky domů
- do 50% - historické jádro města
- do 60% - vnitroblokové prostory jsou zastavěny přístavbami

Kráter pozemního výbuchu
Kráter pozemního jaderného výbuchu Ráže výbuchu q (kt) Průměr kráteru Dk (m) Hloubka kráteru h (m)
10 kt 80 14
20 kt 90 16
40 kt 105 18
50 kt 125 20
100 kt 150 25
200 kt 180 30
300 kt 200 40
500 kt 240 50
1000 kt 280 60
2000 kt 350 70


Světelné záření

Účinky světelného impulu na některé druhy materiálu
Materiál vznícení trvalé hoření
Prkna (smrk, borovice) 50,2-67,0 kJ/m2 167,5-200,3 kJ/m2
Prkna se světlým nátěrem 167,5-188,4 kJ/m2 418,7-628,0 kJ/m2
Prkna s černým nátěrem 25,1-41,9 kJ/m2 83,7-125,6 kJ/m2
Celtovina 41,9-50,2 kJ/m2 62,6-83,7 kJ/m2
Pevné bílé plátno 50,2-75,4 kJ/m2 83,7-136,2 kJ/m2
Látka bavlněná tmavá 25,1-41,9 kJ/m2 58,6-67,0 kJ/m2
Asfaltová krytina 56,6-83,7 kJ/m2 104,7-167,5 kJ/m2
Suchá sláma, seno 33,5-50,2 kJ/m2 71,2-83,7 kJ/m2
Papír bílý 33,5-41,9 kJ/m2 62,8-75,4 kJ/m2
Pneumatiky 25,1-41,9 kJ/m2 62,8-83,7 kJ/m2

Poloměry zón v závislosti na impulzu a ráži výbuchu
Poloměry zón v závislosti na světelném impulzu a ráži výbuchu (km)
Ráž výbuchu 10 kt 20 kt 40 kt 50 kt 100 kt 200 kt 300 kt 500 kt 1000 kt 2000 kt
Druh výbuchu V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P
8,4 kJ/m2 6,2 3,9 6,5 4,0 7,2 4,4 7,5 4,6 9,0 5,5 12 7,0 16 9,0 20 11 26 14 30 18
25,1 kJ/m2 4,8 3,7 5,0 3,8 5,7 4,1 6,0 4,3 7,5 5,0 10 6,0 13 7,5 16 9,0 20 11 24 13
41,9 kJ/m2 3,8 3,0 4,0 3,2 4,5 3,4 4,7 3,5 6,0 4,0 8,0 5,0 11 6,5 13 7,5 16 9,0 20 11
58,6 kJ/m2 2,7 1,7 3,0 1,8 3,4 2,2 3,5 2,4 4,5 3,2 6,4 4,0 8,0 5,0 11 6,5 13 7,5 16 9,0
75,4 kJ/m2 2,0 1,4 2,2 1,5 2,6 1,7 2,8 1,8 3,8 2,4 5,6 3,4 7,0 4,0 9,5 5,5 11 6,5 13 7,5
83,7 kJ/m2 1,5 1,2 1,6 1,3 2,1 1,5 2,3 1,6 3,5 2,0 5,3 3,0 6,7 3,6 8,0 5,0 10 6,0 12 6,5
125,6 kJ/m2 1,3 1,1 1,4 1,2 1,7 1,3 1,8 1,3 2,5 1,5 4,4 2,5 5,5 3,0 6,7 4,0 8,0 5,0 11 5,5
167,5 kJ/m2 1,1 1,0 1,2 1,1 1,4 1,1 1,5 1,2 2,0 1,3 3,6 2,0 4,6 2,5 5,7 3,5 7,0 4,5 9,5 4,8
209,3 kJ/m2 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,5 1,2 3,0 1,8 4,0 2,2 5,0 3,2 6,5 4,1 8,5 4,5
293,1 kJ/m2 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 1,0 0,8 1,3 1,1 2,2 1,5 3,2 1,8 4,0 2,5 5,5 3,5 7,0 4,0
418,7 kJ/m2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 1,0 0,8 1,5 1,2 2,0 1,3 2,5 1,5 4,0 2,5 5,5 3,2
V tabulce jsou uvedeny údaje pro letní podmínky. V zimních podmínkách budou poloměry zón 1,5-2 krát menší.
Poloměry v tabulce platí za podmínek:
- vzduch velmi průzračný
K=0,96 - viditelnost do 100 km
Pro jiné podmínky platí koeficient (K)
K=0,92 - dobrá viditelnost do 50 km
K=0,80 - střední viditelnost do 20 km
K=0,66 - slabá viditelnost do 10 km
K=0,36 - viditelnost do 5 km
K=0,12 - viditelnost do 1 km

Poloměry zón vzniku požárů
Poloměry zón vzniku požárů (km)
Ráž výbuchu 10 kt 20 kt 40 kt 50 kt 100 kt 200 kt 300 kt 500 kt 1000 kt 2000 kt
Druh výbuchu V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P
V obydlených oblastech při přetlaku 0,01-0,03 MPa, možnost plošných požárů 4,2 2,5 4,4 2,6 4,6 2,9 5,1 3,0 6 3,5 6,5 3,8 7 4,3 7,8 4,5 8,5 5,5 12 6
V jehličnatých lesích (pro smíšené K=0,8; pro listnaté K=0,7) 4,7 3,7 5 3,8 5,7 3,8 6,0 3,9 6,9 4 7,5 4,5 8 5 9 5,6 11 5,8 13 6,2
Na polích pro vzrostlé obiloviny i pokosené trávy 5,7 4,1 6,0 4,2 6,3 4,3 6,5 4,4 7,5 4,8 8 5 9 5,2 10 6 13 6,2 14 6,4
V tabulce jsou uvedeny údaje pro letní podmínky. V zimních podmínkách budou poloměry zón 1,5-2 krát menší.
Poloměry v tabulce platí za podmínek:
- vzduch velmi průzračný
K=0,96 - viditelnost do 100 km
Pro jiné podmínky platí koeficient (K)
K=0,92 - dobrá viditelnost do 50 km
K=0,80 - střední viditelnost do 20 km
K=0,66 - slabá viditelnost do 10 km
K=0,36 - viditelnost do 5 km
K=0,12 - viditelnost do 1 km

Poloměry zón popálení lidí
Poloměry zón popálení lidí (km)
Ráž výbuchu 10 kt 20 kt 40 kt 50 kt 100 kt 200 kt 300 kt 500 kt 1000 kt 2000 kt
Druh výbuchu V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P
I. stupeň popálení 8,4-16,7 kJ/m2, zčervenání kůže 4,0 2,3 4,4 2,6 5,2 3,0 5,5 3,3 7,5 4,5 10 5,5 13 7,5 16 9 20 13 23 14
II. stupeň popálení 20,9-33,5 kJ/m2, vznik puchýřů 2,9 1,1 3,5 2,0 4,2 2,4 4,5 2,7 6,4 4 8,5 5 11 7 13 8,5 14,4 9 18 10
III. stupeň popálení 37,7-50,2 kJ/m2, odumření částí kůže 2,1 1,0 2,4 1,3 2,8 1,7 3,0 1,5 4,0 3,2 6 4,2 9 5 10 6,5 12,9 6 16 7,5
V tabulce jsou uvedeny údaje pro letní podmínky. V zimních podmínkách budou poloměry zón 1,5-2 krát menší.
Poloměry v tabulce platí za podmínek:
- vzduch velmi průzračný
K=0,96 - viditelnost do 100 km
Pro jiné podmínky platí koeficient (K)
K=0,92 - dobrá viditelnost do 50 km
K=0,80 - střední viditelnost do 20 km
K=0,66 - slabá viditelnost do 10 km
K=0,36 - viditelnost do 5 km
K=0,12 - viditelnost do 1 km


Radioaktivní zamoření

Poloměr pásma radioaktivního zamoření
Rychlost středního větru 25 km/h 50 km/h 75 km/h 100 km/h
Pásmo A B C D A B C D A B C D A B C D
Ráže q Délka pásma v km
10 kt 43 17 9,9 4,9 54 19 9,7 4,3 61 18 9,2 4,0 65 17 8,4 3,7
20 kt 58 24 14 6,6 74 27 14 6,5 83 26 14 5,8 90 26 13 5,7
40 kt 79 33 21 10 102 38 21 9,5 113 39 21 8 124 39 20 7
50 kt 87 36 23 12 111 43 23 12 126 45 23 11 137 44 23 9,5
100 kt 116 49 31 19 150 60 35 17 175 67 35 17 188 65 34 15
200 kt 157 67 43 26 200 83 50 28 233 90 50 25 255 94 50 24
300 kt 190 80 52 32 240 98 60 33 275 108 60 31 310 115 60 31
500 kt 231 100 65 41 300 125 78 42 436 140 83 39 382 149 83 41
1000 kt 309 139 89 55 402 170 109 61 466 192 118 60 516 207 122 56
2000 kt - - - - 538 231 149 86 662 262 165 91 694 265 174 82

Poloměr pásma pravděpodobného zamoření v prostoru výbuchu
Poloměr pásma pravděpodobného zamoření v prostoru výbuchu
q - ráže výbuchu (kt) 10 20 40 50 100 200 300 500 1000 2000
poloměr pásma pravděpodobného zamoření (km) 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4

Pásma radioaktivního zamoření ve směru oblaku pozemního výbuchu
Pásmo radioaktivního zamoření

Změna úrovně radiace na hranicích pásma zamoření v závislosti na čase
Změna úrovně radiace (R/h) na hranicích pása v závislosti na čase
Doba od jaderného výbuchu Na hranici pásma radioaktivního zamoření
D C B A
0,5 h 1800 540 180 18
1,0 h 800 240 80 8
1,5 h 500 150 50 5
2,0 h 350 100 35 3,5
3,0 h 200 60 20 2
5,0 h 100 30 10 1
7,0h 80 24 8 0,8
10 h 50 15 5 0,5
18 h 30 8 3 0,3
1 den 20 6 2 0,2
2 dny 8 2,4 0,8 0,08
7 dní 2 0,6 0,2 0,02
Každé sedminásobné zvětšení času zmenšuje úroveň radioaktivity přibližně desetkrát

Úroveň radiace na ose stopy radioaktivního oblaku pozemního výbuchu
Úroveň radiace v R/h na ose stopy radioaktivního oblaku (Pmax) za 10h po pozemním výbuchu.
Ráže q Rychlost středního větru Vzdálenost od místa výbuchu (km)
2 6 8 10 12 14 16 20 25 30 50 100 150 250 500
10 kt 100 km/h 54 14,3 8,9 6,53 5,0 4,84 4,0 3,18 2,10 1,5 0,68 0,14 - - -
50 km/h 81 21 14 10 7,5 6,25 5,0 3,7 2,5 1,9 0,59 0,11 - - -
20 kt 100 km/h 100 26 17 13 10 9,3 8 6 4,2 3 1,5 0,4 0,15 - -
50 km/h 150 38 27 20 15 12 10 7 5 3,7 1,3 0,3 0,1 - -
40 kt 100 km/h 157 44 32,8 28,6 20,2 15,9 13,9 9,92 7,96 6,86 3,30 0,80 0,29 - -
50 km/h 264 66 46,7 37 28 22,7 18,5 12,7 9,58 7,89 2,81 0,58 0,22 - -
50 kt 100 km/h 198 53,1 40 34,8 23,8 20,2 17,3 12,2 9,8 8,6 4,19 1,04 0,08 - -
50 km/h 325 81,2 56,8 47,3 35 28,1 23,1 15,6 11,8 10 3,56 0,75 0,06 - -
100 kt 100 km/h 390 110 75 60 50 37 33 25 19 15 6,5 2,2 1 0,5 -
50 km/h 590 165 110 80 65 56 43 26 23 17 7,4 1,7 0,6 0,3 -
200 kt 100 km/h 680 200 140 105 90 70 60 44 35 28 12 4,5 2 1 0,1
50 km/h 1080 300 190 150 120 100 85 60 40 32 15 3,6 1,4 0,7 -
300 kt 100 km/h 1000 280 210 170 130 105 90 70 50 40 20 7 3,3 1,6 0,15
50 km/h 1680 420 300 220 180 150 120 90 60 45 23 6 2,4 1,2 -
500 kt 100 km/h 1480 450 320 240 200 150 140 100 80 60 30 11 5,4 3 0,3
50 km/h 2380 660 430 330 270 230 190 150 100 70 37 10 4 2 0,2
1000 kt 100 km/h 2660 800 590 450 370 290 270 180 150 110 60 20 11 6,3 0,8
50 km/h 4330 1300 810 620 550 410 370 280 200 150 70 20 9 4,5 0,4
2000 kt 100 km/h 4780 1500 1080 830 680 545 480 340 270 210 120 40 22 13 1,7
50 km/h 7850 2300 1540 1130 1000 760 660 510 380 300 130 44 19 10 1

Koeficient pro předchozí tabulku
Koeficient k předchozí tabulce pro různou dobu od výbuchu
(Koeficientem vynásobit úroveň radiace)
Doba od výbuchu (h) 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 18 24 36 48 72 96 120
Koeficient 36 16 10 7 4 3 2,1 1,8 1,3 1 0,8 0,5 0,35 0,2 0,15 0,1 0,07 0,05

Přibližné stanovení dávky radiace
Přibližné stanovení dávky radiace
Pvst = úroveň radiace v době vstupu do zamořeného prostoru
Podch = úroveň radiace v době odchodu
t = doba pobytu v zamořeném prostoru v hodinách

Koeficient oslabení dávky radiace
a) Kosl (jaderné zbraně)
Názvy úkrytů a dopravních prostředků, nebo podmínky pobytu (činnosti) osob Kosl
Pobyt v terénu bez ochrany 1
Pobyt v lese 2
Dopravní prostředky
Automobily a autobusy 2
Tramvaje a trolejbusy 2
Buldozery a autogrejdry 4
Obrněné transportéry 4
Tanky 10
Železniční vozy
a) plošinové vozy 1,5
b) kryté vozy 2
c) osobní vozy a lokomotivy 3
Průmyslové a administrativní budovy
Průmyslové přízemní (výrobní) budovy 7
Průmyslové a administrativní třípodlažní budovy
a) v přízemí 5
b) v 1. podlaží 7,5
c) ve 2. podlaží 6
Obytné budovy zděné (cihlové, kamenné, panelové)
Jednopodlažní
a) v přízemí 10
b) ve sklepě 40
Dvoupodlažní
a) v přízemí 15
b) v 1. podlaží 14
c) ve sklepě 100
Třípodlažní
a) v přízemí 17
b) v 1. podlaží 26
c) ve 2. podlaží 20
d) ve sklepě 400
Čtyřpodlažní
a) v přízemí 18
b) v 1. podlaží 27
c) ve 2. podlaží 33
d) ve 3. podlaží 34
e) ve 4. podlaží 24
f) ve sklepě 400
Obytné budovy dřevěné (rekreační objekty)
Jednopodlažní
a) v přízemí 2
b) ve sklepě 7
Dvoupodlažní
a) v přízemí 7
b) v 1. podlaží 8
c) ve sklepě 12
Ochranné stavby
Zamořené okopy 3
Okopy 20
Nakryté okopy 50
Ochranné prostory 17-33
Úkrytové prostory jako sklep příslušné budovy
Polní úkryty 100-300
Úkryty jednoduchého typu ÚJT 400
Stálé tlakově neodolné úkryty STNÚ 400
Stálé tlakově neodolné úkryty zesílené STNÚ-Z 400-500
Stálé tlakově odolné úkryty STOÚ 5. třídy odolnosti 500
Stálé tlakově odolné úkryty STOÚ 4. třídy odolnosti 500-1000
Stálé tlakově odolné úkryty STOÚ 3. třídy odolnosti nad 1000
Průměrný koeficient pro obyvatelstvo
Městské 8
Venkovské 4

Orientačně je možné tento koeficient vypočítat také podle vztahu:
Kosl = 2n
n= počet polovrstvev daného materiálu

b) Kosl (neutronové zbraně)
Názvy úkrytů a dopravních prostředků, nebo podmínky pobytu (činnosti) osob Kosl
Pobyt v terénu bez ochrany 1
Výrobní haly 3
Nadzemní části budov 5
Polní úkryty a úkryty jednoduchého typu ÚJT 10
Stálé tlakově neodolné úkryty STNÚ 100
Stálé tlakově odolné úkryty STOÚ 1000

Přípustná doba pobytu v radioaktivně zamořeném terénu
Pomocí údajů v tabulce se určí přípustná doba pobytu v daném místě při práci na volném prostranství
Výpočet podílu P
Legenda:
Dp = přípustná dávka radiace pro jednotlivce (rad)
Kosl = koeficient oslabení dávky radiace prostředku pohybu nebo druhu úkrytu dle tabulky
Pvst = úroveň radiace (expoziční příkon) v době vstupu do zamořeného prostoru (R/h)

Pro jednorázové nasazení se koeficient oslabení buď nezapočítá nebo se bere v úvahu koeficient oslabení dané techniky/budovy.
podíl P Doba od okamžiku výbuchu do okamžiku vstupu do zamořeného prostoru (v hodinách)
0,5 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 8 h 10 h 12 h 14 h 16 h 18 h 20 h 22 h 24 h
0,05 méně než 15 min max 30 min 1 h
0,1 20 min 30 min 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1,5 h 1,5 h 2 h 2 h
0,2 30 min 1 h 1 h 1,5 h 1,5 h 1,5 h 1,5 h 2 h 2 h 3,5 h 3,5 h 4 h 4 h
0,3 30 min 1 h 1 h 1,5 h 1,5 h 2 h 2 h 2,5 h 2,5 h 3 h 3,5 h 6 h 6 h 6 h 6 h
0,4 30 min 1 h 1 h 2 h 2 h 3 h 3 h 3,5 h 3,5 h 4 h 6 h 8 h 8 h 8 h 8 h
0,5 20 min 0,5 h 1,5 h 1,5 h 2 h 2,5 h 4 h 4 h 4,5 h 4,5 h 5,5 h 8 h 10 h 10 h 10 h 10 h
0,6 0,5 h 1 h 1,5 h 1,5 h 2,5 h 3 h 3,5 h 4,5 h 5 h 5,5 h 8 h 10 h 12 h 12 h 12 h 12 h
0,7 0,5 h 1 h 2 h 2 h 3 h 3,5 h 4,5 h 5,5 h 6 h 7 h 10 h 12 h 13 h 13 h 13 h 13 h
0,8 0,5 h 1 h 2 h 2,5 h 4 h 4,5 h 5 h 6,5 h 7 h 9 h 12 h 13 h 15 h 15 h 15 h 15 h
0,9 1 h 1,5 h 2,5 h 3 h 4,5 h 5 h 6 h 7,5 h 8 h 10 h 14 h 15 h 17 h 18 h 19 h 20 h
1 1 h 2 h 3 h 3,5 h 5 h 6 h 7 h 8,5 h 10 h 12 h 15 h 17 h 19 h 20 h 23 h 24 h
1,2 1 h 2,5 h 3,5 h 4,5 h 7 h 8 h 9 h 11 h 14 h 17 h 19 h 20 h 26 h 30 h 32 h 34 h
1,5 1,5 h 3 h 5 h 6,5 h 9 h 10 h 12 h 17 h 20 h 22 h 27 h 32 h 40 h 48 h 60 h 70 h
2 3 h 5 h 9 h 11 h 15 h 18 h 20 h 26 h 32 h 40 h 50 h 72 h 135 h 240 h 320 h -
2,5 4 h 8 h 12 h 16 h 24 h 28 h 32 h 42 h 60 h 100 h 216 h - - - - -
3 7 h 12 h 20 h 24 h 36 h 42 h 50 h 108 h 270 h - - - - - - -
3,5 11 h 17 h 30 h 40 h 60 h 80 h 150 h - - - - - - - - -
4 16 h 24 h 40 h 60 h 180 h - - - - - - - - - - -
4,5 24 h 36 h 80 h 216 h - - - - - - - - - - - -
5 36 h 60 h 400 h - - - - - - - - - - - - -
5,5 50 h 192 h - - - - - - - - - - - - - -
6 108 h - - - - - - - - - - - - - - -
podíl P Doba od okamžiku výbuchu do okamžiku vstupu do zamořeného prostoru (ve dnech)
1,25 dne 1,5 dne 1,75 dne 2 dny 2,25 dní 2,5 dní 2,75 dní 3 dny 3,5 dní 4 dny 5 dní 6 dní 7 dní 8 dní 9 dní 10 dní
0,05 1 h 1,5 h 1,5 h 2,5 h 2,5 h 4 h 4 h 6 h 7,5 h 12 h 18 h 20 h 40 h 40 h 43 h 48 h
0,1 2 h 3,5 h 3,5 h 4,5 h 6 h 8 h 10 h 12 h 18 h 30 h 40 h 50 h 80 h 90 h 96 h 108 h
0,2 4 h 6 h 8 h 10 h 14 h 20 h 28 h 36 h 50 h 70 h 108 h 144 h 200 h 225 h 250 h -
0,3 6 h 10 h 12 h 18 h 24 h 36 h 54 h 66 h 96 h 140 h 216 h 300 h - - - -
0,4 8 h 14 h 20 h 30 h 40 h 70 h 96 h 120 h 192 h 250 h - - - - - -
0,5 10 h 20 h 30 h 40 h 72 h 108 h 170 h 200 h - - - - - - - -
0,6 15 h 26 h 40 h 70 h 108 h 192 h 270 h - - - - - - - - -
0,7 18 h 36 h 60 h 108 h 192 h 300 h - - - - - - - - - -
0,8 24 h 48 h 90 h 170 h 300 h - - - - - - - - - - -
0,9 30 h 70 h 130 h 270 h - - - - - - - - - - - -
1 36 h 100 h 216 h - - - - - - - - - - - - -
1,2 70 h 240 h - - - - - - - - - - - - - -
1,5 216 h - - - - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - - - - - - -
2,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - - - - - - -
3,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - - - - - - - -
4,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovení dávky při překonávání stopy zamoření
Stanovení dávky D při překonávání stopy
Výpočet dávky
Výpočet Pstř
Výpočet Pstř Překonávání zamořeného prostoru kolmo na osu stopy
Výpočet Pstř Překonávání začíná nebo končí v zamořeném prostoru
Výpočet Pstř Překonávání zamořeného prostoru pod úhlem 45° k ose stopy
Výpočet Pstř Překonávání zamořeného prostoru podél osy stopy
Legenda:
Pmax = maximální úroveň radiace na trase postupu; Pz + Pk = úroveň radiace na začátku a konci trasy
l = délka trasy v zamořeném prostředí (km); V = střední rychlost postupu (km/h); Kosl = koeficient oslabení dle tabulky

Vyřazení osob při obdržení dávky
Celková dávka radiace v rad
(100 rad = 1 Gy)
za dobu ve dnech 4 10 30 80
% vyřazení
100 rad 0 0 0 0
125 rad 5 2 0 0
150 rad 15 7 5 0
175 rad 30 20 10 5
200 rad 60 30 20 10
225 rad 70 50 36 25
250 rad 85 65 50 35
275 rad 95 80 65 50
300 rad 100 90 80 65
325 rad 100 95 90 80
350 rad 100 100 95 90
Jednotlivé stupně nemoci z ozáření

Tloušťka polovrstev různých materiálů
Tloušťka polovrstev různých materiálů
Materiál Objemová hmotnost (g/cm3) Pro pronikavou radiaci (cm) Pro radioaktivní zamoření (cm)
voda 1 23,1 13
dřevo 0,7 33 18,5
zemina 1,6 14,4 8,1
cihly 1,6 14,4 8,1
sklo 1,4 16,6 9,3
beton 2,3 10 5,7
ocel 7,8 3 1,7
olovo 11,3 2 1,2
led 0,9 26 14,5
Dvě polovrstvy oslabují 4x ; tři 8x atd. Pro jiné druhy materiálu se tloušťka polovrstvy vypočítá z tlouštky polovrstvy vody (dle potřeby 23 nebo 13) dělením objemovou hmotností použitého materiálu. d = 23/ρ nebo 13/ρ
Pro výpočet tloušťky polovrtsky různých materiálů je zde k dispozici pomůcka.

Doba ozařování od vzniku radioaktivní stopy
Doba ozařování od vzniku radioaktivní stopy 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 1 den 3 dny 5 dní 30 dní
Obdržená dávka radiace z celkové dávky do plného rozpadu 10 % 15 % 20 % 30 % 40 % 50 % 55 % 60 % 70 %

Přípustné hodnoty zamoření radioaktivními látkami
Přípustné dávky ozáření
Jednorázově v průběhu prvních 4 dnů 50 rad / 0,5 Gy
Opakovaně v průběhu prvních 10 až 30 dnů 100 rad / 1 Gy
Opakovaně v průběhu prvních 3 měsíců 200 rad / 2 Gy
Opakovaně v průběhu jednoho roku 300 rad / 3 Gy

Přípustné hodnoty zamoření potravin a vody
Potravina Měřený povrch (objem) Doba požívání
1 den Do 30 dnů Více než 30 dnů
Voda Jídelní miska 14 (mR/h) 3 (mR/h) 1,4 (mR/h)
Vědro 40 (mR/h) 6 (mR/h) 4,0 (mR/h)
Potraviny, Chléb Jídelní miska, Bochník 1 Kg 14 (mR/h) 3 (mR/h) 1,4 (mR/h)
Syrové ryby, Těstoviny, Ovoce 1 Kg, Jídelní miska 8 (mR/h) 1,6 (mR/h) 0,8 (mR/h)
Syrové maso 1 Kg (25x25cm) 200 (mR/h) 40 (mR/h) 20,0 (mR/h)
1) Při měření úrovňě radiace zamožřených potravin a vody musí být sonda přístroje od materiálu ve vzdálenosti 1,0 až 1,5 cm.
2) Objem jídelní misky je 1,5 l, vědra 9 až 10 l.
3) Sloupce 3 a 4 se používají, je-li stáří radioaktivních látek od 12 h do 30 dnů, sloupec 5 pro starší než 30 dnů. Není-li stáří radioaktivních látek známo, používá se sloupec 5.
4) Je-li hmotnost denní dávky n-krát větší (menší) než 2,5 Kg, musí být hodnoty uvedené v tabulce odpovídajícím způsobem n-krát zmenšeny (zvětšeny).

Přípustné normy zamoření povrchu radiaktivními látkami
Název předmětuÚroveň radiace mR/h
Povrch lidského těla 20
Spodní prádlo, lícnice ochranné masky, oděv, výstroj, obuv, prostředky individuální ochrany, osobní zbraň, obvazový materiál, obaly na potraviny, kuchyňské zařízení, vybavení jídelen, pekáren a potravinářských skladů 50
Povrch těla zvířat 100
Vojenská technika - dopravní prostředky 200
Vojenská technika - obrněná technika 400
1) Hodnoty v tabulce platí je-li zamoření způsobené zplodinami jaderného výbuchu staré 1 den, pokud je to méně než 12 hodin nebo 12 až 14 hodin zvětší se uvedené hodnoty 4 krát nebo 2 krát.
2) Při měření úrovňě radiace musí být sonda přístroje od objektu ve vzdálenosti 1,0 až 1,5 cm.

Při pobytu v terénu zamořeným radiaktivními látkami je možno, nepřesahuje-li úroveň radiace 5 R/h, povolit vždy po uplynutí 4 hodin sejmutí ochranných masek na 30 minut.
Celková doba pobytu osob bez ochranných masek nesmí při úrovni radiace:
- do 3 R/h překročit 3 hodiny za 24 hodin.
- od 3 do 5 R/h překročit 2 hodiny za 24 hodin.


Štěstí přeje připraveným
Survive-Ability © 2008 - 2018